Uniek kasteel gevonden bij Heemskerk Nieuw veldonderzoek op het kasteelterrein van Oud Haerlem bij Heemskerk heeft geleid tot de ontdekking van een grote nieuwe kasteelstructuur Het bijzondere aan deze structuur is dat hij afstamt uit 1250 na Chr en een vierkante vorm heeft Een ontdekking als deze is in Nederland nog niet eerder voorgekomen In Asperen op de plek waar ooit kasteel Waddenstein stond zijn scherven gevonden van zeker 1000 jaar oud Het blijkt een veelbelovend begin van de driedaagse opgraving op locatie Een extra waterberging Langs de Leerdamseweg in Asperen wordt archeologisch onderzoek gedaan

CH / Onbekend kasteel ontdekt in Heemskerk

Een extra kasteel ontdekt Oud Haerlem expert Jean Roefstra licht verder toe: "Noord-oostelijk van het eerder onderzochte gebied (zie tekening in de bijlage rechter witte vak) is een hele grote nieuwe kasteelstructuur gevonden Van wel 45 bij 45 meter breed Een kasteel bestaat uit twee of drie gebouwen

Alle kastelen in West-Frankrijk op vakantiehuis-frankrijk U kunt d m v verschillende selecties uw favoriete kasteel zoeken Wanneer u klaar bent met uw keuzeselectie dan kunt u op de button klikken en vindt u het particuliere aanbod van Nederlanders en Belgen die hun kasteel verhuren

Jean Roefstra historisch archeoloog van de provincie Noord-Holland en Oud Haerlem expert: "In 1943 en 1960 deed professor J G N Renaud onderzoek op het kasteelterrein Oud Haerlem Dit onderzoek heb ik uitgewerkt en genterpreteerd Hij groef toen maar een heel klein deel op van dit enorme terrein dat bestaat uit 3 delen

Jean Roefstra historisch archeoloog van de provincie Noord-Holland en Oud Haerlem expert: "In 1943 en 1960 deed professor J G N Renaud onderzoek op het kasteelterrein Oud Haerlem Dit onderzoek heb ik uitgewerkt en genterpreteerd Hij groef toen maar een heel klein deel op van dit enorme terrein dat bestaat uit 3 delen

Onbekend kasteel gevonden in Heemskerk Oud Haerlem hypothese: A van Dongen en J Roefstra Rechter witte vak is het nieuw ontdekte kasteel "Eerste resultaten geofysisch onderzoek kasteelterrein Oud Haerlem bekend: dit is uniek in Nederland!" In mei en juni voerde het bureau Saricon voor de gem

FOK / Nieuws / Onbekend kasteel ontdekt in Heemskerk

FOK / Nieuws / Onbekend kasteel ontdekt in Heemskerk - FOK! Woensdag 1 juli 2020 13:08 uur Den Velde Bron FOK! In mei en juni voerde het bureau Saricon voor de gemeente Heemskerk een veldonderzoek op het kasteelterrein van Oud Haerlem uit Het bureau scande en mat het ondergrondse kasteelterrein

Het komt bijna nooit voor dat een onbekend kasteel van deze grootte nog wordt teruggevonden in Nederland Daarom zijn we zo verrast We dachten dat alles in de jaren 60 al was opgegraven Oud Haerlem heeft maar 100 jaar bestaan en is daarna verwoest Op het terrein is nooit meer wat gebeurd waardoor alle resten in de bodem in tact zijn

Oud-Wisch ook bekend als kasteel Heuven en Netelbergh was een mottekasteel gelegen op de bestaande verhoging langs de rondweg Slingerparallel in De Heuven tussen Doetinchem en Etten in gemeente Oude IJsselstreek te Gelderland Het kasteel was ooit het stamslot van de heren van Wisch Het voormalige kasteelterrein is aangewezen als rijksmonument

kasteelterrein ligt achter de katholieke kerk Het kasteel heeft een grote rol gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog Wat de opgravers aan voorwerpen hebben gevonden is te zien in het Hedels Historisch Museum in de Baroniezaal Bouwgeschiedenis Het kasteel leek veel op dat in Brakel vooral in de plattegrond Al voor 1336 moet een vierkante toren

winterverhalen voor jong en oud Gevraagd: ijverige mensen met hart voor het Kasteel Andere medewerkers bevolken het kantoor Een kijkje achter de schermen Huisconcerten terug op het Kasteelterrein in 2003 Een scheurkalender uit 1899 Een deur mag er uitzien als een deur maar niet altijd Het recht van de duiventil Uit de oude krant geknipt

Oud-Wisch ook bekend als kasteel Heuven en Netelbergh was een mottekasteel gelegen op de bestaande verhoging langs de rondweg Slingerparallel in De Heuven tussen Doetinchem en Etten in gemeente Oude IJsselstreek te Gelderland Het kasteel was ooit het stamslot van de heren van Wisch Het voormalige kasteelterrein is aangewezen als rijksmonument

Op basis van de naam Hooghuizen de aanwezigheid van een centrale gracht en het gebruik van bakstenen zou de vindplaats op het eerste gezicht gekarakteriseerd kunnen worden als een kasteelterrein Het is alleen de vraag of we daarbij moeten denken aan een effectief verdedigbaar kasteel

Onbekend kasteel gevonden in Heemskerk By baac 9 juli 2020 No Comments In opdracht van de gemeente Heemskerk is in mei en juni veldonderzoek gedaan op het kasteelterrein van Oud Haerlem Bureau Saricon scande en mat het ondergrondse kasteelterrein om meer informatie te krijgen over het archeologisch Rijksmonument De eerste resultaten van het

Eerste Nederlandse barbacane ontdekt bij kasteel in Alkmaar

Ook nog niet geraadpleegde historische bronnen leverden een schat aan informatie op Zo blijkt dat het kasteel een enorme hoeveelheid bijgebouwen heeft gehad die niet passen op het huidige kasteelterrein Het kasteelterrein heeft veel verder doorgelopen in oostelijke richting en vraagt om nader onderzoek

Het komt bijna nooit voor dat een onbekend kasteel van deze grootte nog wordt teruggevonden in Nederland Daarom zijn we zo verrast We dachten dat alles in de jaren 60 al was opgegraven Oud Haerlem heeft maar 100 jaar bestaan en is daarna verwoest Op het terrein is nooit meer wat gebeurd waardoor alle resten in de bodem in tact zijn

Op basis van de naam Hooghuizen de aanwezigheid van een centrale gracht en het gebruik van bakstenen zou de vindplaats op het eerste gezicht gekarakteriseerd kunnen worden als een kasteelterrein Het is alleen de vraag of we daarbij moeten denken aan een effectief verdedigbaar kasteel

Kasteel Marckenburg is vermoedelijk aan het eind van de 13e eeuw gebouwd Historici denken dit te kunnen afleiden aan de vorm van het kasteel Ongetwijfeld moet het kasteel eigendom zijn geweest van het geslacht Ten Goye dat rond die tijd een aanzienlijke macht had in dit deel van de regio De eerste eigenaren van Marckenburg zijn onbekend

*Den Haag Gevangenpoort ga naar achtergrondinfo en dan naar gebouw In de 14de eeuw wordt het kasteel van de graven van Holland beschermd door een dubbele gracht aan de ene kant en de Hofvijver aan de andere kant Drie poortgebouwen geven toegang tot het kasteelterrein het huidige Binnenhof

Sep 24 2019Op zaterdag 5 oktober organiseert NME Beverwijk en Heemskerk een paddenstoelenexcursie voor jong en oud Ontdek samen met ons de bijzondere wereld van de paddenstoelen De paddenstoelenexcursie start zaterdag 5 oktober om 10 00 uur vanaf parkeerplaats Geversduin in Heemskerk en duurt in totaal 2 5 uur

LINGEWAARD - Begin dit jaar zijn oude tekeningen (zie figuur 1) en documenten opgedoken over het kasteelterrein in Ressen Ze zijn gevonden door Vereniging Dorpsbelangen Ressen en de Historische Kring Bemmel Beide partijen maken zich hard voor het tot leven brengen van deze historie Deze wens is een stroomversnelling geraakt door de aankoop van het terrein door

OPGRAVING KASTEEL VOORST 2 Een vervolg op de opgraving van 1982 hoe het kwam dat er in 1983 opnieuw gegraven werd op het kasteelterrein de gedane vondsten de onderhandelingen over de vondsten en uitleg over een paar publicaties waar de vondsten in beschreven worden

Hij werd in 1477 onthoofd op de markt van Gent Het kasteel ging over op zijn erfgenamen Over het kasteel weten we dat het in de 13de eeuw een slotkapel had Vanuit de archivalische bronnen is het onmogelijk om tot aan de 15de eeuw details te geven Pas tijdens het bewind van Jan II krijgen we een beter zicht op de aard en de opbouw van het

Ook zijn er onbekende structuren aangetroffen die totaal niet pasten bij het beeld dat er tot nu toe was van het kasteel De gemeente Alkmaar: "Ook nog niet geraadpleegde historische bronnen leverden een schat aan informatie op Zo blijkt dat het kasteel een enorme hoeveelheid bijgebouwen heeft gehad die niet passen op het huidige kasteelterrein

Feb 11 2019Dat traject is inmiddels vergevorderd Het pad komt te lopen vanaf de Schoutensteeg via het kasteelterrein en vervolgens de Waaldijk over naar de locatie waar een tweede kasteel Frissestein heeft gestaan Op het punt van die oversteek is n van de weinige zichtbare herinneringen aan Engelenburg zichtbaar: een mooi versierd hek

Een uitbraaksleuf van het kasteel met een deel van de kasteelmuur was de laatste grote vondst in het gebied waar straks de oostelijke poot van de Randweg-Zuid wordt aangelegd "Een bijzondere opgraving" volgens veldarcheologe Juke Dijkstra "Bijzonder omdat er niet veel restanten van kastelen meer worden gevonden

Al in 1575 dus voor de sloop van het kasteel in 1577 had prins Willem van Oranje toestemming verleend tot de aanleg van een bastion op het kasteelterrein (Geselschap Oud Archief 1965 2706) De namen 'Bolwerk' en 'De Punt' herinneren nog aan deze vestingwerken